Kullanım Detayları

Web sitesi Kullanım İfadeleri

7tarz.com adresindeki Epvpserver web sitesi, Epvpserver’a ait telif hakkıyla korunan bir çalışmadır. Web sitesinin emin seçenekleri, muhtemelen bu seçeneklere referans olarak Web sitesinde yayınlanacak olan diğer ipuçlarına, ifadelere veya yönergelere de konu olabilir.

Bu tür diğer tüm ifadeler, ipuçları ve yönergeler referans olarak bu İfadelere entegre edilir.

Bu Kullanım İfadeleri, Web sitesini kullanımınızı denetleyen yasal olarak bağlayıcı ifadeleri ve durumları açıklamıştır. SİTEYE GİRİŞ YAPARAK, BU ŞARTLARLA UYUMLULUĞUNUZ ve ayrıca bu İfadelere girme yetkisine ve yeteneğine sahip olduğunuzu da karakterize ediyorsunuz. SİTEYE ERİŞMEK İÇİN EN AZ 18 YAŞINDA OLMALISINIZ. BU ŞARTLARIN TÜM HÜKÜMLERİNİ İZİN VERMİYORSANIZ, SİTEYE GİRİŞ YAPMAYIN VE / VEYA KULLANMAYIN.

Web sitesine giriş

Bu İfadelere konu. Firma, Web sitesine yalnızca kişisel, ticari olmayan kullanımınıza girmeniz için devredilemez, münhasır olmayan, iptal edilebilir, kısıtlanmış bir lisans verir.

Elbette Kısıtlamalar. Bu İfadelerde size izin verilen haklar bir sonraki kısıtlamalara tabidir: (a) Web sitesini tanıtmayacak, kiralayamayacak, kiralayamayacak, değiştirmeyecek, atamayacak, dağıtamayacak, barındırmayacak veya başka herhangi bir durumda ticari olarak yararlanamayacaksınız; (b) Web sitesinin herhangi bir parçasını değiştirmeyecek, spinoff çalışmaları yapmayacak, sökmeyecek, ters derleyemez veya tersine mühendislik yapamazsınız; (c) aynı veya agresif bir web sitesi oluşturmak amacıyla Web sitesine girmeyeceksiniz; ve (d) burada açıkça kabul edildiği gibi, Web sitesinin hiçbir kısmı, herhangi bir tür veya belirtilen başka bir durum dışında herhangi bir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yeniden yayınlanamaz, indirilemez, görüntülenemez, yayınlanamaz veya iletilemez. Web sitesinin gelecekteki lansmanı, değiştirilmesi veya farklı performans göstermeleri bu İfadelere konu olacaktır. Web sitesindeki tüm telif hakkı ve farklı mülkiyet bildirimleri, tüm kopyalarında saklanmalıdır.

Firma, Web sitesini size keşfetme veya bulma ile değiştirme, sarkma veya durdurma hakkını saklı tutar. Firmanın Web sitesinde veya herhangi bir yarısında herhangi bir değişiklik, kesinti veya fesih nedeniyle size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu tutulmamasına izin verdiniz.

Yardım veya Bakım Yok. Firmanın Web sitesine ilişkin olarak size herhangi bir yardım sunma yükümlülüğü bulunmayacağını kabul edersiniz.

Var olabileceğiniz herhangi bir Kişi İçeriği materyali hariç tutulduğunda, Web sitesinde ve içerik materyalinde yer alan telif hakkı, patent, amblem ve ticari sır ve tekniklerle birlikte zihinsel mülkiyet haklarının her birinin Firma’ya ait olduğunu veya Firmanın tedarikçileri. Bu İfadelerin ve Web sitesine girişin, Kısım 2.1’de ifade edilen kısıtlı giriş hakları dışında, herhangi bir zihinsel mülkiyet hakkı içinde veya herhangi bir zihinsel mülkiyet hakkı konusunda size herhangi bir hak, unvan veya merak sağlamadığını unutmayın. Firma ve tedarikçileri bu İfadelerde verilmeyen tüm hakları saklı tutar.

Üçüncü olarak bir araya gelin Köprüler ve Reklamlar; Farklı Müşteriler

Üçüncü-Köprüler ve Reklamları Bir Araya Getirin. Web sitesi, üçüncü taraf web sitelerine ve sağlayıcılarına köprüler içerebilir ve / veya üçüncü taraflara yönelik reklamlar gösterebilir. Bu tür Üçüncü Bir Araya Gelen Köprüler ve Reklamlar genellikle Firma yönetiminin altında değildir ve Firma herhangi bir Üçüncü Get Bir Arada Köprü ve Reklamdan sorumlu değildir. Firma, bu Üçüncü Arada Birleşen Köprüler ve Reklamlara yalnızca sizin için bir rahatlık olarak giriş sağlar ve Üçüncü Get Bir Arada Köprüler ve Reklamlar hakkında değerlendirme, onaylama, izleme, onaylama, garanti veya herhangi bir beyanda bulunmaz. Tüm Üçüncü-Birleşmeleri Birleştirin Köprüler ve Reklamları kendi tehlikenizde kullanırsınız ve bunu yaparken kabul edilebilir bir uyarı ve takdir aşaması uygularsınız. Üçüncü Olsun Köprüleri ve Reklamları bir araya getirirken, üçüncü kutlamanın özelliği ve bilgi toplama uygulamaları ile birlikte ilgili üçüncü kutlamanın ifadeleri ve sigorta poliçeleri de geçerlidir.

Farklı Müşteriler. Her Web sitesi kişisi, kişisel Kişi İçeriğinin herhangi birinden ve tümünden yalnızca sorumludur. Kişi İçeriği materyalini yönetmediğimiz için, sizin tarafınızdan veya başkaları tarafından sunulsun veya sunulmasın, herhangi bir Kişi İçeriği materyalinden sorumlu olmadığımızı bilir ve kabul edersiniz. Firma’nın, bu tür etkileşimlerin sonucu olarak ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu olmayacağını kabul edersiniz. Siz ve herhangi bir Web sitesi kişisi arasında bir anlaşmazlık varsa, endişelenme zorunluluğumuz yoktur.

İşbu vesile ile Firmayı ve memurlarımızı, personelimizi, brokerlarımızı, halefleri başlatır ve durmadan tasfiye edersiniz ve bu vesile ile önceki, şimdiki ve gelecekteki her türlü anlaşmazlığı beyan, ihtilaf, talep, uygun, yükümlülük, yasal sorumluluk, hareketten feragat edip feragat edersiniz. ve doğrudan veya doğrudan siteden ortaya çıkan ya da ortaya çıkmayan ya da anında ya da doğrudan Web sitesi ile ilgili olan her çeşit ve nitelikteki hareketin açıklaması. Kaliforniya’da ikamet ediyorsanız, yukarıda belirtilenlere dayanarak Kaliforniya medeni kanunu bölüm 1542’den feragat edersiniz: “normal bir lansman, alacaklının bilmediği veya varlığından şüphelendiği iddialarını uzatmaz tahliyenin yürütülmesi sırasında lehte, eğer tanındığı takdirde borçlu ile olan anlaşmasını önemli ölçüde etkilemesi gerekecektir. “

Feragatname

Konumlandırma, “olduğu gibi” ve “erişilebilir” bir temelde sunulur ve firma ve tedarikçilerimiz, tüm garantilerle veya kategorik, zımni veya yasal olsun ya da olmasın her türlü garantiyi ve durumu açıkça reddeder veya satılabilirlik, seçilen bir amaç için sağlık, unvan, sessiz eğlence, doğruluk veya ihlal etmeme durumları. Biz ve tedarikçilerimiz, konumun ihtiyaçlarınızı karşılayacağından, muhtemelen kesintisiz, iyi zamanlanmış, güvenli veya hatasız bir temelde erişilebilir olacağından veya muhtemelen doğru, güvenilir, virüslerden veya farklı tehlikeli kodlardan arınmış olacağından emin değiliz, tam, yetkili veya güvenli. İlgili mevzuat, yerle ilgili herhangi bir garanti gerektiriyorsa, tüm bu garantiler ilk kullanım tarihinden itibaren doksan (90) gün ile sınırlıdır.

Bazı yargı bölgeleri zımni garantilerin hariç tutulmasını sağlamaz, bu nedenle yukarıdaki hariç tutma sizin için geçerli olmayabilir. Bazı yargı bölgeleri zımni garantinin ne kadar sürdüğü konusunda sınırlamalar getirmez, bu nedenle yukarıdaki sınırlama sizin için geçerli olmayabilir.

Yasal sorumluluk sınırlaması

Mevzuatın izin verdiği ölçüde, hiçbir durumda firma veya tedarikçilerimiz, yanlış yere yerleştirilmiş gelir, yanlış yerleştirilmiş bilgi, yedek ürün tedarik fiyatları veya herhangi bir eğik, neticede, örnek niteliğinde, tesadüfi, söz konusu zararların potansiyeli konusunda firma önerilse bile, bu ifadelerden kaynaklanan veya bunlarla ilgili belirli veya cezai hasarlar veya konumu kullanma veya bu konumdan yararlanamama. Konumun girilmesi ve konumunun kullanımı sizin takdirinize ve tehlikenize aittir ve gadget veya pc sisteminize zarar gelmesi veya bundan kaynaklanan bilgi eksikliğinden yalnızca siz sorumlu olabilirsiniz.

Yasaların izin verdiği azami ölçüde, ancak burada aksi belirtilmediği takdirde, bu anlaşmadan doğan veya bu anlaşmayla ilişkili herhangi bir zarar için size karşı yasal sorumluluğumuz her zaman en fazla elli ABD doları (ABD doları) ile sınırlandırılacaktır. Birden fazla bildirimin varlığı bu kısıtlamayı genişletmeyecektir. Tedarikçilerimizin bu anlaşmadan doğan veya bu anlaşmayla ilgili olarak herhangi bir çeşitlilikle ilgili yasal sorumluluğu bulunmayacağını kabul edersiniz.

Bazı yargı daireleri, arızi veya dolaylı zararlar için yasal sorumluluğun sınırlandırılmasını veya hariç tutulmasını sağlamaz, bu nedenle yukarıdaki sınırlama veya hariç tutma sizin için geçerli olmayabilir.

Süre ve Fesih. Bu Bölümün konusu olan bu İfadeler, Web sitesini kullandığınızda tüm hızıyla ve etkisinde kalacaktır. Web Sitesini herhangi bir zamanda kendi takdirimize bağlı olarak kullanma hakkınızı, bu İfadeleri ihlal eden Web sitesini herhangi bir şekilde kullanmamayla birlikte silebilir veya feshedebiliriz. Bu İfadelerin altındaki haklarınızın feshi üzerine, Hesabınız ve Web sitesine girip kullanmaya uygun olarak anında sona erecektir. Hesabınızın herhangi bir şekilde feshedilmesinin, Hesabınızla ilgili Kişi İçeriği materyalinin konaklama veritabanlarımızdan silinmesini içerebileceğini düşünüyorsunuz. Bu İfadelerin altındaki haklarınızın feshi için firmanın size hiçbir şekilde hukuki sorumluluğu olmayacaktır. Bu İfadelerin altındaki haklarınız feshedildikten sonra bile, bu İfadelerin bir sonraki hükümleri yürürlükte kalacaktır: Bölüm 2 ila 2.5, Bölüm Üç ve Bölüm dört ila 10.

Telif Hakkı Kapsamı.

Firma, başkalarının zihinsel özelliklerine saygı duyar ve Web sitemizin müşterilerinin aynı şeyi yapmasını ister. Web sitemize istinaden, şimdi, ihlalde bulunan herhangi bir malzemenin kaldırılmasına ve çevrimiçi Web sitemizin zihinsel mülkiyet haklarını ihlal eden tekrarlayan müşterilerinin feshi için telif hakkı mevzuatına uygun bir kapsam kabul ettik ve uyguladık. telif hakları ile birlikte. Müşterilerimizden birinin Web sitemizi kullanarak, telif hakkını / haklarını yasa dışı bir şekilde ihlal ettiğini ve hak ihlalinde bulunduğu iddia edilen materyallerin kaldırılmasını istiyorsanız, yazılı bildirim türündeki ( 17 USC § 512 (c)) uyarınca atanmış Telif Hakkı Temsilcimize sunulmalıdır:

Lütfen 17 U.S.C. uyarınca § 512 (f), yazılı bir bildirimde herhangi bir kumaş gerçeğinin yanlış beyanı, yazılı bildirim ve telif hakkı ihlali iddiasıyla tarafımızca maruz kalınan herhangi bir hasar, fiyat ve yasal profesyonellerin ücretleri için yasal sorumluluğu şikayet eden rutin olarak bildirir.

Temel

Bu İfadeler zaman zaman revizyona tabidir ve önemli değişiklikler yaparsak, bize sunduğunuz son e-posta işlemine bir e-posta göndererek ve / veya bizim tarafımızdaki değişiklikleri belirgin bir şekilde keşfederek size bildirebiliriz. İnternet sitesi. Bize en güncel e-posta işleminizle birlikte sunmaktan sorumlusunuz. Bize sunduğunuz son e-posta mücadelesinin, bu tür bir keşfi içeren e-posta göndermemizi meşrulaştırmaması vesilesiyle, yine de, keşifte açıklanan değişikliklerin etkili keşfini temsil edecektir. Bu İfadelerde yapılacak herhangi bir değişiklik, size bir e-posta keşfetme göndermemizi izleyen en erken otuz (30) takvim günü veya Web sitemizdeki değişiklikleri keşfetmemizi izleyen otuz (30) takvim günü sonra etkili olacaktır. Bu değişiklikler, büyük olasılıkla Web sitemizin marka spanking yeni müşterileri için anında etkili olacaktır. Bu tür değişikliklerin keşfedilmesinin ardından web sitemizin kullanılmaya devam edilmesi, bu tür değişikliklerin ve ifadelerin, bu değişikliklerin ifadelerinden ve durumlarından emin olmak için onaylandığınıza işaret edecektir. Anlaşmazlık Kararı. Lütfen bu Tahkim Uzlaşmasını titizlikle öğrenin. Firma ile yaptığınız sözleşmenin bir parçasıdır ve haklarınızı etkiler. ZORUNLU BAĞLAMA TAHKİMİ VE SINIF EYLEM FERAGATI prosedürlerini içerir.

Tahkim Uzlaşmasının Uygulanabilirliği. İfadelere atıfta bulunan veya Firma tarafından sunulan ve gayri resmi olarak veya küçük taleplerde mahkeme salonunda çözülemeyen tüm hizmet veya ürünleri kullanan tüm talep ve anlaşmazlıklar, bu Tahkim Anlaşmasının ifadelerinin altındaki bir kişi temeli üzerindeki tahkim bağlayıcılığıyla çözülecektir. Üzerinde anlaşmaya varılan diğer durumlar dışında, tüm tahkim işlemleri İngilizce olarak yapılacaktır. Bu Tahkim Anlaşması siz ve Firma için ve İfadeler altında sunulan tüm onaylanmış veya yetkisiz müşteriler veya sağlayıcıların veya öğelerin yanı sıra tüm bağlı kuruluşlar, iştirakler, aracılar, personel, merak öncülleri, halefler ve atamalar için de geçerlidir.

Gereksinim ve Geçici Uyuşmazlık Kararını keşfedin. Her iki kutlama da tahkimi araştırabileceğinden daha önce kutlama, karşı kutlamaya, beyan veya anlaşmazlığın karakterini ve temelini ve istenen yardımı açıklayan yazılı bir Anlaşmazlık Keşfi göndermelidir. Firmaya Bir Keşif gönderilmelidir: ABD. Keşif satın alındıktan sonra, siz ve Firma beyanı veya ihtilafı gayri resmi olarak çözmeye çalışabilirsiniz. Siz gerçekleşirse ve Firma, Keşif satın alındıktan sonraki otuz (30) gün içinde beyanı veya anlaşmazlığı çözmezse, her iki kutlama da bir tahkim devam edebilir. Herhangi bir kutlama tarafından yapılan herhangi bir uzlaşma arzının miktarı, hakem her iki kutlamanın da verildiği ödül miktarına karar verene kadar hakeme açıklanamaz.

Tahkim Kuralları. Tahkim, bu bölümde ortaya konan tahkimi sağlayan uzun zamandır farklı bir anlaşmazlık karar tedarikçisi olan Amerikan Tahkim Ortaklığı tarafından başlatılacaktır. AAA’ya tahkim için erişilemezse, olaylar alternatif bir ADR Tedarikçisi seçmeyi kabul edecektir. ADR Tedarikçisinin ilkeleri, bu yönergelerin İfadelerle savaştığı ölçüde tahkimin tüm unsurlarını yönetecektir. Tahkimi düzenleyen AAA Müşteri Tahkim Kuralları, adr.org adresinden çevrimiçi olarak veya 1-800-778-7879 numaralı telefondan AAA aranarak bulunabilir. Tahkim, tarafsız ve tarafsız bir hakem tarafından yürütülür. İstenen ödülün tutarının On Bin ABD Doları’ndan (Dolar} (10.000,00 ABD Doları) düşük olduğu herhangi bir talep veya anlaşmazlık, kutlamaya yardım arama olasılığına bağlı olarak görünüşe dayalı olmayan tahkim ile de çözülebilir. Talepler veya anlaşmazlıklar için, aranan ödülün tüm miktarı On Bin ABD Doları (10.000 ABD Doları) veya daha fazladır, dinleme hakkı muhtemelen Tahkim Kuralları tarafından belirlenecektir. Herhangi bir dinleme muhtemelen ABD dışında yaşıyor olmanız dışında ve başka bir durumda kabul edilen olaylar dışında ikametinizin 100 mil yakınında bir yerde yapılacaktır. ABD’nin dış mekanlarında ikamet ederseniz, hakem olaylara sözlü duruşmaların tarih, saat ve yerini ucuz bir şekilde keşfetmesini sağlayacaktır. Hakem tarafından verilen hükme ilişkin herhangi bir karar, yetkili yargı merciinin herhangi bir mahkemesine de girilebilir. Hakem size tahkimin başlatılmasından önce Firmanın size verdiği nihai uzlaşma arzından daha yüksek bir ödül verirse, Firma size ödülden daha yüksek tutarı veya 2.500,00 $ ödeyebilir. Her kutlama, tahkimden kaynaklanan kişisel fiyat ve ödemelerini üstlenecek ve ADR Tedarikçisinin ücretlerinden ve fiyatlarından eşit bir pay ödeyecektir.

Görünmeyen Öncelik Temelli Tahkim İçin Diğer Yönergeler. Görünüşe dayalı olmayan çoğunlukla tahkim seçilirse, tahkim telefonla, on-line ve / veya çoğunlukla yazılı başvurulara dayanarak yapılır; kesin yöntem tahkimi başlatan kutlama ile seçilir. Tahkim, olaylar ya da tanıklar tarafından özel bir görünüm içermemelidir.

Zaman sınırları. Siz gerçekleşirse veya Firma tahkimi sürdürürse, tahkim hareketi, zamanaşımı süresi boyunca ve ilgili beyan için AAA Yönergelerinin altında verilen herhangi bir süre içinde başlatılmalı ve / veya talep edilmelidir.

Hakem Otoritesi. Tahkim başlatılırsa, hakem sizin ve Firma’nın haklarını ve yükümlülüklerini belirleyecektir ve anlaşmazlık başka bir sorunla birleştirilmeyecek veya başka bir koşul veya olayla birleştirilmeyecektir. Hakem, herhangi bir deklarasyonun tamamı veya bir kısmına dağıtılan hareketler verme yetkisine sahiptir. Hakem, mali zararları verme ve ilgili mevzuat, AAA Yönergeleri ve İfadeler altındaki bir kişiye erişebilecek parasal olmayan muamele veya yardım verme yetkisine sahiptir. Hakem, yazılı karar ve kararın dayandığı önemli bulgu ve sonuçları açıklayan bir karar beyanı sunacaktır. Hakem, bir mahkeme salonunda alacağı {ki} bir kişi vakfı için yardım verme yetkisine sahiptir. Hakemin ödülü siz ve Firma üzerinde kapanıyor ve bağlayıcı.

Jüri Davasından Feragat. BURADA TARAFLAR ANAYASA VE YASAL HAKLARININ MAHKEME GİTMEK VE BİR YARGI YETKİSİNİN VEYA JÜRİNİN ÖNÜNDEKİ BİR DENEME OLMASINDAN FERAGAT EDER, bunun yerine her bir iddia ve anlaşmazlığın bu Tahkim Anlaşmasının altındaki tahkim ile çözülmesini seçerek. Tahkim prosedürleri genellikle ekstra kısıtlıdır, ekstra çevre dostudur ve mahkeme salonuyla ilgili yönergelere göre daha ucuzdur ve mahkeme salonunun çok sınırlı değerlendirmesine tabidir. Bu arada, herhangi bir eyalet veya federal mahkeme salonunda sizinle Tahkim arasında tahkim kararını boşaltmak veya uygulamak için veya başka bir davada dava açmanız gereken herhangi bir dava, SİZ VE ŞİRKET BİR JÜRİ DENEME HAKKINDA TÜM HAKLARI FERAGAT EDER, anlaşmazlığın bir kararla çözülmesini seçerek yedek olarak.

Sınıf veya Konsolide Faaliyetlerden Feragat. Bu tahkim anlaşması kapsamındaki tüm talepler ve anlaşmazlıklar, bir kişi temeline tahkim edilmeli veya dava açılmamalı ve asla kategori temeli üzerinde olmamalıdır ve birden fazla alıcı veya kişinin talepleri, başka bir alıcının veya kişi.

Gizlilik. Tahkimin devam eden tüm unsurları kesinlikle gizli tutulacaktır. Olaylar, mevzuatın gerektirdiği diğer durumlar dışında gizlilikle ilgilenmeyi kabul eder. Bu paragraf, bu Anlaşmayı uygulamak, tahkim ödülü uygulamak veya ihtiyati tedbir veya adil yardım avlamak için gerekli olan herhangi bir verinin bir mahkeme salonuna sunulmasını önermez.

Bölünebilirlik. Bu Tahkim Uzlaşmasının herhangi bir yarısının veya bileşenlerinin yetkili mahkeme tarafından bir mahkeme salonu tarafından geçersiz veya uygulanamaz olduğu mevzuatın altında bulunursa, bu tür belirli bir yarı veya bileşenlerin etkisi olmayacak ve ayrılacaktır ve Uzlaşmanın geri kalanı tam sürüş ve etki içinde ilerleyin.

Feragat etmek uygun. Bu Tahkim Anlaşmasında ortaya konan hak ve sınırlamaların tümü veya tümü, deklarasyonun iddia edildiği muhalefetteki kutlama tarafından da feragat edilebilir. Bu feragat, bu Tahkim Anlaşmasının başka bir kısmında feragat etmeyecek veya bir etkisi olmayacaktır.

Yerleşimin Hayatta Kalması. Bu Tahkim Uzlaşma, Firma ile olan ilişkinizin sona ermesinden sonra da devam eder.

Küçük Alacaklar Mahkemesi. Bununla birlikte, yukarıdakiler, hem siz hem de Firma, küçük talepler mahkeme salonunda bir kişi hareketi taşıyabilir.

Acil Durumda Eşit Azaltma. Her neyse, her iki kutlama da, tahkim bekleyen kararın korunması amacıyla bir eyalet veya federal mahkeme salonundan önce acil adil yardım arayabilir. Geçici tedbir talepleri, bu Tahkim Anlaşmasının altındaki başka bir hak veya yükümlülükten feragat ettiği anlamına gelmez.

Tahkime Konu Olmayan Talepler. Bununla birlikte, yukarıda belirtilen karalama, Pc Sahtekarlık ve Kötüye Kullanım Yasası’nın ihlali ve karşı kutlamanın patentinin, telif hakkının, ticari marka veya ticari sırlarının ve tekniklerinin ihlali veya kötüye kullanılması bu Tahkim Uzlaşmasına konu olmayacaktır.

Yukarıdaki Tahkim Uzlaşmasının olayların mahkeme salonunda dava açmasına izin verdiği herhangi bir koşulda, bu tür işlevler için, bu olaylara uygun olarak, California, Netherlands County’de yer alan mahkemelerin özel yargı yetkisine tabidir.

Web sitesi ayrıca ABD ihracat yönetimi yasal yönergelerine de tabi olabilir ve farklı ülkelerdeki kuralları dışa veya içe aktarmaya da konu olabilir. Firma’dan edinilen herhangi bir ABD teknik bilgisini veya bu bilgileri kullanan herhangi bir ürünü ABD ihracat yasal yönergelerine veya kurallarına aykırı olarak ihraç etmemeyi, yeniden ihraç etmeyi veya doğrudan değiştirmemeyi veya doğrudan değiştirmemeyi kabul edersiniz.

Firm is situated on the tackle in Part 10.8. In case you are a California resident, you could report complaints to the Grievance Help Unit of the Division of Client Product of the California Division of Client Affairs by contacting them in writing at 400 R Avenue, Sacramento, CA 95814, or by phone at (800) 952-5210.

Sayısal İletişim. Siz ve Firma arasındaki iletişim, Web sitesini kullanıp kullanmadığınıza veya bize e-posta gönderip göndermediğinize veya Firmanın Web sitesinde bildirimler yayınlayıp yayınlamadığına veya e-posta yoluyla sizinle iletişim kurup kurmadığına ilişkin dijital araçlar kullanır. Sözleşmeye bağlı işlevler için, (a) Firma’dan dijital tipte iletişim almayı kabul etmiş olursunuz; ve (b) Firmanın size sağladığı her ifadenin ve durumun, anlaşmanın, bildirimin, ifşanın ve farklı iletişimin, bu tür iletişimlerin zor bir yazılı olarak yapılması halinde yerine getireceği tüm yetkili yükümlülükleri elektronik olarak yerine getirdiğini kabul eder.

Komple İfadeler. Bu İfadeler, Web sitesinin kullanımına ilişkin olarak sizinle aramızdaki tüm anlaşmayı temsil eder. Bu İfadelerin herhangi bir hükmünü veya hükmünü eğitemememiz veya uygulamamamız, bu hükmün veya hükmün feragat edilmesi anlamına gelmez. Bu İfadelerdeki parça başlıkları yalnızca rahatlık içindir ve yetkili veya sözleşmeye bağlı herhangi bir etkisi yoktur. “Birlikte” ifadesi, “sınırlama dışında” anlamına gelir. Bu İfadelerin herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olduğu kabul edilirse, bu İfadelerin zıt hükümleri muhtemelen zarar görmeyecek ve geçersiz veya uygulanamaz hükmün yasal olarak izin verdiği ölçüde yürürlükte olabilmesi için büyük olasılıkla değiştirilmiş olduğu kabul edilecektir. Firma ile ilişkiniz tarafsız bir müteahhit ile ilişkilidir ve her iki kutlama da zıtın bir temsilcisi ya da ortağı değildir. Bu İfadeler ve buradaki haklarınız ve yükümlülükleriniz, Firmanın önceden yazılı rızası ve denenmiş herhangi bir görev, alt sözleşme, yetki devri veya yukarıda belirtilenleri ihlal eden herhangi bir durumda devredilemez, alt yüklenemez, devredilemez veya başka bir durumda devredilemez. muhtemelen geçersiz ve geçersiz olacaktır. Firma bu İfadeleri özgürce atayabilir. Bu İfadelerde belirtilen ifadeler ve durumlar, atananlar için bağlayıcı olacaktır.

Özelliğin. Lütfen Gizlilik Politikamızı öğrenin.

Telif Hakkı / Ticari Marka Bilgisi. Telif hakkı ©. Tüm hakları Saklıdır. Web sitesinde gösterilen tüm amblemler, logolar ve onarım işaretleri bizim mülkümüz veya farklı üçüncü tarafların mülkiyetindedir. Bu Markaları önceden yazılı onayımız veya Markaları kişiselleştirebilecek üçüncü kutlamanın onayı olmadan kullanamazsınız.

İletişim

Billy B. Swanson
Mail: infor@7tarz.com

ADDRESS:
3663 Wright Court
Birmingham, AL 35209